Gerechtelijke reorganisatie - Everest REBOOT
322
page-template-default,page,page-id-322,page-parent,page-child,parent-pageid-266,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Gerechtelijke reorganisatie

Als ondernemer kan u geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden of kan het gebeuren dat de zaken niet lopen zoals u had ingeschat, waardoor er moeilijkheden binnen de onderneming ontstaan. In dergelijke gevallen hebt u vooral tijd en raad nodig.

Voordelen

Wij kunnen u helpen bij het aanleveren van tijd en raad, zelfs als u niet langer de luxe van mogelijkheid of tijd heeft om onderhandelingen met uw schuldeisers te voeren bijvoorbeeld in het geval er een uitvoerend beslag is gelegd of u simpelweg geconfronteerd wordt met een schuldeiser die niet wénst te onderhandelen.

Via de rechtbank kan u namelijk beroep doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie (GRP). Dit betreft in de regel een eenzijdige procedure die voor uw onderneming een ruimte creëert om te werken aan de continuïteit van de onderneming.

De procedure gerechtelijke reorganisatie had voor de overheveling van de wet op de continuïteit van de ondernemingen naar Boek XX van het Wetboek Economisch Recht een andere naam, met name de Wet Continuïteit Ondernemingen, beter gekend als de WCO. De procedure van gerechtelijke reorganisatie geldt voor alle procedures die geopend worden na 1 mei 2018. Voor de lopende procedures, geopend voor 1 mei 2018, blijft de WCO van toepassing

Deze procedure kan een “game changer” zijn voor uw bedrijf, omwille van één simpel concept binnen deze procedure: er wordt u, mits goedkeuring van de procedure, een verregaande bescherming toegestaan, een “opschortingstermijn”.

De gerechtelijke reorganisatie biedt ondernemingen dus bescherming tegen schuldeisers. Het doel is ondernemingen in (dreigende) financiële moeilijkheden de kans te geven om deze uitdagende periode te overbruggen en het faillissement van de onderneming te vermijden.

Tijdens deze opschortingstermijn is het niet mogelijk voor schuldeisers (wiens schuld hun oorsprong vindt voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de procedure) om uw onderneming nog failliet te laten verklaren of om nog tenuitvoerleggingen op roerende of onroerende goederen op te starten tegen uw onderneming. Reeds bestaande tenuitvoerleggingen kunnen bovendien geschorst worden via een specifiek daartoe dienende subprocedure.

Dit geeft uw onderneming de mogelijkheid om een stap terug te nemen en te trachten “the big picture” terug te vinden. Wilt u een globaal afbetalingsplan met al uw schuldeisers? Heeft u nood aan schuldkwijtscheldingen? Wilt u enkel doelgerichte akkoorden met specifieke schuldeisers? Of wilt u een doorstart maken met het gezonde gedeelte van uw onderneming? Dit kan allemaal, mits voorafgaande strategiebepaling.

Mogelijkheden

U heeft verschillende mogelijkheden om uw onderneming te herorganiseren. Er zijn namelijk drie varianten van de gerechtelijke reorganisatie.
Het is niet zo dat u moet kiezen voor één bepaalde formule, er zijn combinaties toegestaan.
U kan bijvoorbeeld een bepaalde tak van uw onderneming overdragen en voor een andere tak een minnelijk akkoord met de schuldeisers sluiten.

Minnelijk akkoord

De ondernemer kan er voor opteren om een minnelijk akkoord te bereiken, onder toezicht van een gedelegeerd rechter, met minstens twee schuldeisers met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of van zijn activiteiten.

Collectief akkoord

Doorheen de regel wordt het meest geopteerd voor een gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief akkoord. Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er dan voor kiezen om een akkoord te bereiken met de schuldeisers.

Overdracht

Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er ook voor kiezen om een akkoord te bereiken over de overdracht van de onderneming of haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk). Ook dit staat onder toezicht van de gedelegeerd rechter.