Gerechtelijke Reorganisatie door middel van Overdracht onder Gerechtelijk Gezag - Everest REBOOT
394
page-template-default,page,page-id-394,page-child,parent-pageid-322,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Gerechtelijke Reorganisatie door middel van Overdracht onder Gerechtelijk Gezag

U heeft verschillende mogelijkheden om uw onderneming te herorganiseren. Er zijn namelijk drie varianten van de gerechtelijke reorganisatie. Hier vindt u meer informatie over de Gerechtelijke Reorganisatie door middel van een gehele of gedeeltelijke overdracht onder gerechtelijk gezag van de onderneming of haar activiteiten aan een derde.

Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er ook voor kiezen om een akkoord te bereiken over de overdracht van de onderneming of haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk). Ook dit staat onder toezicht van de gedelegeerd rechter.

Naast de gedelegeerd rechter wordt er in deze procedure ook een gerechtsmandataris aangesteld die als taak krijgt om de overdracht te organiseren en te realiseren in naam en voor rekening van de onderneming. Het gaat hier over een partiële buitenbezitsstelling want het bestuur blijft wel de onderneming leiden.

Het bestuur blijft de onderneming leiden.

Als ondernemer kan men vrijwillig kiezen om over te gaan tot een overdracht onder gerechtelijk gezag in het begin of tijdens de procedure.

Er is echter ook een gedwongen overdracht mogelijk op vraag van de procureur des Konings, een schuldeiser of elke belanghebbende bij een overdracht. Er zijn 4 situaties mogelijk waarbij de gedwongen overdracht gevraagd zou kunnen worden:

  1. De schuldeisers stemmen niet in met het reorganisatieplan.
  2. De rechtbank weigert het reorganisatieplan te homologeren.
  3. Het gerechtelijk reorganisatieplan wordt aangevraagd maar geweigerd door de rechtbank of wordt na de goedkeuring weer ingetrokken.
  4. De onderneming in moeilijkheden voldoet aan de voorwaarden van het faillissement en heeft geen initiatief genomen om een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

Overzicht van de mogelijkheden

Het is niet zo dat u moet kiezen voor één bepaalde formule, er zijn combinaties toegestaan.
U kan bijvoorbeeld een bepaalde tak van uw onderneming overdragen en voor een andere tak een minnelijk akkoord met de schuldeisers sluiten.

Minnelijk akkoord

De ondernemer kan er voor opteren om een minnelijk akkoord te bereiken, onder toezicht van een gedelegeerd rechter, met minstens twee schuldeisers met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of van zijn activiteiten.

Collectief akkoord

Doorheen de regel wordt het meest geopteerd voor een gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief akkoord. Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er dan voor kiezen om een akkoord te bereiken met de schuldeisers.

Overdracht

Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er ook voor kiezen om een akkoord te bereiken over de overdracht van de onderneming of haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk). Ook dit staat onder toezicht van de gedelegeerd rechter.