Gerechtelijke Reorganisatie door middel van een Minnelijk Akkoord - Everest REBOOT
378
page-template-default,page,page-id-378,page-child,parent-pageid-322,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive
 

Gerechtelijke Reorganisatie door middel van een Minnelijk Akkoord

U heeft verschillende mogelijkheden om uw onderneming te herorganiseren. Er zijn namelijk drie varianten van de gerechtelijke reorganisatie. Hier vindt u meer informatie over de Gerechtelijke Reorganisatie door middel van een Minnelijk Akkoord.

De ondernemer kan er voor opteren om een minnelijk akkoord te bereiken, onder toezicht van een gedelegeerd rechter, met minstens twee schuldeisers met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of van zijn activiteiten. Hij kan hiertoe de aanwijzing van een ondernemingsbemiddelaar voorstellen.

De rechtbank kan een goed hulpmiddel zijn om een dergelijk akkoord te bereiken. Zo kan de rechtbank ‘gematigde betalingstermijnen’ opleggen die bindend zijn voor die schuldeisers met wie onderhandeld wordt.

Indien men effectief tot een akkoord komt zal de rechtbank vervolgens de sluiting van de gerechtelijke reorganisatie bevelen. Het bereikte akkoord is bindend zolang het niet volgens het algemeen verbintenissenrecht beëindigd is.

Het grootste nadeel van deze vorm van gerechtelijke reorganisatie is dat de schuldeisers geenszins verplicht kunnen worden om enig akkoord te aanvaarden. De ondernemer blijft bij het minnelijk akkoord wel beschikkingsbevoegd en behoudt dus het beheer van de onderneming.

De ondernemer blijft bij het minnelijk akkoord beschikkingsbevoegd en behoudt dus het beheer van de onderneming.

De procedure wordt ingeleid met een gemotiveerd verzoekschrift, dat bij de rechtbank op elektronische wijze (via REGSOL) dient neergelegd te worden. De wet voorziet in een aantal dwingende formele vereisten waaraan het verzoekschrift dient te voldoen. Aan het verzoekschrift dienen ook een aantal stukken te worden gehecht. Ons kantoor kan u hierbij helpen en u bijstaan in uw concrete situatie.

Overzicht van de mogelijkheden

Het is niet zo dat u moet kiezen voor één bepaalde formule, er zijn combinaties toegestaan.
U kan bijvoorbeeld een bepaalde tak van uw onderneming overdragen en voor een andere tak een minnelijk akkoord met de schuldeisers sluiten.

Minnelijk akkoord

De ondernemer kan er voor opteren om een minnelijk akkoord te bereiken, onder toezicht van een gedelegeerd rechter, met minstens twee schuldeisers met het oog op de reorganisatie van het geheel of een gedeelte van zijn activa of van zijn activiteiten.

Collectief akkoord

Doorheen de regel wordt het meest geopteerd voor een gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief akkoord. Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er dan voor kiezen om een akkoord te bereiken met de schuldeisers.

Overdracht

Bij een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie kan de ondernemer er ook voor kiezen om een akkoord te bereiken over de overdracht van de onderneming of haar activiteiten (geheel of gedeeltelijk). Ook dit staat onder toezicht van de gedelegeerd rechter.